Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-420/21

"dostawa i montaż mebli dla WIMiR - KC-zp. 272-420/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 112,7 2021.09.13 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ (procedura pełna) docx 66,3 2021.09.13 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2021.09.13 3
JEDZ docx 72,5 2021.09.13 3
Szczegółowy opis zamówienia docx 9577,1 2021.09.13 9
Wzór formularza oferty docx 35,2 2021.09.13 5
Wzór_umowy docx 34,4 2021.09.13 4

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,6 2021.09.13 3

Pobierz wszystkie dokumenty