Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-479/21

"dostawa spektrometru laserowego przeznaczonego do precyzyjnych pomiarów atmosferycznych stężeń gazów śladowych dla WFiIS - KC-zp.272-479/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 114,9 2021.09.13 45

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 61,2 2021.09.13 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,3 2021.09.13 35
Wzór formularza oferty doc 27,6 2021.09.13 39
Wzór umowy - dostawy doc 32,4 2021.09.13 35

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request pdf 82,3 2021.09.13 38
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,9 2021.10.11 7
Informacja z otwarcia ofert doc 21,5 2021.10.11 9

Pobierz wszystkie dokumenty