Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-493/21

"Remont instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność AGH przy ul. Czarnowiejskiej 103 oraz Skarbińskiego 2 w Krakowie - KC-zp.272-493/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 125,0 2021.09.10 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 75,7 2021.09.10 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2021.09.10 7
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 45,0 2021.09.10 9
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,0 2021.09.10 7
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 45,5 2021.09.10 8
Wzór formularza oferty doc 28,6 2021.09.10 7
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,0 2021.09.10 12
Wzór umowy doc 270,0 2021.09.10 11
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2021.09.10 9

Pobierz wszystkie dokumenty