Szczegóły ogłoszenia

124/2021

"Dostawy sukcesywne środków czystości"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 42,5 2021.09.10 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 66,5 2021.09.10 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2021.09.10 10
Formularz cenowy xlsx 18,0 2021.09.10 30
Formularz oferty xls 43,0 2021.09.10 13
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 77,2 2021.09.10 10
umowa projekt doc 1127,5 2021.09.10 9
Wykaz dostaw docx 17,9 2021.09.10 10

Pobierz wszystkie dokumenty