Szczegóły ogłoszenia

ZP/U-24/21

"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń w budynku Wydziału Elektrycznego"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 85,9 2021.09.10 73

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 49,5 2021.09.10 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis Przedmiotu Zamówienia docx 30,2 2021.09.10 18
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,9 2021.09.10 13
Projekt umowy doc 76,5 2021.09.10 10
Wzór formularza oferty doc 54,0 2021.09.10 16
Wzór protokołu odbioru doc 39,5 2021.09.10 9
Zał. nr 1 do OPZ -Lokalizacja pdf 69,2 2021.09.10 18
Zał. nr 2 do OPZ -Pawilon B - parter pdf 361,4 2021.09.10 12
Zał. nr 3 do OPZ -Pawilon B - II piętro pdf 338,5 2021.09.10 9
Zał. nr 4 do OPZ -Pawilon E - parter i I piętro pdf 325,3 2021.09.10 22

Pobierz wszystkie dokumenty