Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-492/21

"Remont laboratorium BHP nr 214 w pawilonie A-4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-492/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 124,5 2021.09.10 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,0 2021.09.10 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta_zatwierdzeń pdf 162,7 2021.09.10 10
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 45,5 2021.09.10 9
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,5 2021.09.10 11
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 46,5 2021.09.10 9
Wzór formularza oferty doc 27,7 2021.09.10 10
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,0 2021.09.10 8
Wzór umowy doc 265,5 2021.09.10 8
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2021.09.10 8

Pobierz wszystkie dokumenty