Szczegóły ogłoszenia

128/2021

"dostawy sukcesywne implantów ortopedycznych, sprzętu do zaopatrzenia złamań i drobnego sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Ortopedii"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 93,3 2021.09.08 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 82,1 2021.09.08 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2021.09.08 7
Formularz cenowy xlsx 83,0 2021.09.08 41
formularz cenowy szczegółowy xls 33,5 2021.09.08 24
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,6 2021.09.08 7
projekt umowy doc 1150,0 2021.09.08 9
projekt_umowy_przechowania doc 1082,5 2021.09.08 6
projekt_umowy_użyczenia doc 39,0 2021.09.08 8
umowa użyczenia - załącznik nr 2 doc 28,5 2021.09.08 7
umowa_użyczenia -załącznik_1 doc 28,5 2021.09.08 7
Wykaz dostaw doc 33,0 2021.09.08 10
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 49,0 2021.09.08 14
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 22,5 2021.09.08 7

Pobierz wszystkie dokumenty