Szczegóły ogłoszenia

RIiD.271.6.2021

"Budowa Centrum Kultury i Rekreacji w Gnojniku"

Gmina Gnojnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 132,2 2021.09.07 107

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie pdf 39,1 2021.09.16 60

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 236,4 2021.09.07 87

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 190,5 2021.09.07 46
Formularz oferty doc 230,0 2021.09.07 55
Koncepcja Centrum Kultury w Gnojniku zip 31606,6 2021.09.07 131
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 194,1 2021.09.07 41
PFU-Budowa_Centrum_Kultury w Gnojniku 06.09.2021 pdf 1276,8 2021.09.07 113
Projekt umowy doc 452,5 2021.09.07 62
Wykaz osób doc 206,0 2021.09.07 44
Wykaz robót budowlanych doc 211,0 2021.09.07 65
Wyposazenie Centrum Kultury pdf 324,9 2021.09.07 89
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 188,2 2021.09.07 39

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ nr 2.BES pdf 148,7 2021.09.24 46
Powiadomienie o zmianach w SWZ.BES pdf 153,2 2021.09.16 41

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ nr 1.BES pdf 306,1 2021.09.16 60
Wyjaśnienie treści SWZ nr 2.BES pdf 242,2 2021.09.20 54
Wyjaśnienie treści SWZ nr 3 pdf 238,6 2021.09.23 40
Wyjaśnienie treści SWZ nr 4 pdf 343,3 2021.09.24 35
Wyjaśnienie treści SWZ nr 5 pdf 248,7 2021.09.24 41
Wyjaśnienie treści SWZ nr 6 pdf 222,4 2021.09.28 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 182,3 2021.09.24 87
Informacja z otwarcia ofert doc 185,4 2021.10.01 69
Opinia Konserwatora Zabytkow pdf 248,7 2021.09.20 43
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 230,6 2021.09.16 89
Projekt umowy po zm. z 24.09.2021 doc 455,0 2021.09.24 27
Wypis i Wyrys z MPZP pdf 6144,2 2021.09.20 33

Pobierz wszystkie dokumenty