Szczegóły ogłoszenia

RIiD.271.6.2021

"Budowa Centrum Kultury i Rekreacji w Gnojniku"

Gmina Gnojnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 132,2 2021.09.07 57

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie pdf 39,1 2021.09.16 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 236,4 2021.09.07 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 190,5 2021.09.07 16
Formularz oferty doc 230,0 2021.09.07 18
Koncepcja Centrum Kultury w Gnojniku zip 31606,6 2021.09.07 74
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 194,1 2021.09.07 17
PFU-Budowa_Centrum_Kultury w Gnojniku 06.09.2021 pdf 1276,8 2021.09.07 61
Projekt umowy doc 452,5 2021.09.07 25
Wykaz osób doc 206,0 2021.09.07 16
Wykaz robót budowlanych doc 211,0 2021.09.07 28
Wyposazenie Centrum Kultury pdf 324,9 2021.09.07 45
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 188,2 2021.09.07 17

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ.BES pdf 153,2 2021.09.16 7

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ nr 1.BES pdf 306,1 2021.09.16 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 230,6 2021.09.16 17

Pobierz wszystkie dokumenty