Szczegóły ogłoszenia

KA-2/079/2021

"Remont pomieszczeń laboratoryjnych nr 020, 023, 025, 026 w budynku W-2 (10-19) WIŚiE PK ul.Warszawska 24 w Krakowie w formule zaprojektuj i wykonaj i instalacja klimatyzacji wentylacji w ramach zad. Inwestycyjnego pn." Przebudowa pomieszczeń laboratoryjnych nr 020,,023, 025, 026 w bud. W-2(10-19) WIŚiE ul.Warszawska 24 Kraków""

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu UZP pdf 120,4 2021.09.07 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 229,5 2021.09.07 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy docx 28,5 2021.09.07 9
Opis przedmiotu zamówienia - Dokumentacja przetargowa -a zip 2006,2 2021.09.07 25
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 56,0 2021.09.07 8
Projekt umowy doc 581,5 2021.09.07 9
Wykaz osób doc 40,5 2021.09.07 7
Wykaz robót budowlanych doc 41,5 2021.09.07 10
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów docx 25,9 2021.09.07 7

Pobierz wszystkie dokumenty