Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-475/21

"Budowa budynku Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego AGH w Krakowie - KC-zp.272-475/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 475 pdf 129,4 2021.09.06 152

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_1 475 pdf 37,0 2021.09.16 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 89,0 2021.09.06 194

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2021.09.06 43
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 45,0 2021.09.06 27
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,0 2021.09.06 27
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 45,5 2021.09.06 28
Wzór formularza oferty doc 28,6 2021.09.06 66
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,0 2021.09.06 33
Wzór umowy doc 284,0 2021.09.06 64
załącznik A do dokumentu gwarancyjnego doc 63,0 2021.09.06 41
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2021.09.06 36

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ_1 doc 24,2 2021.09.09 143
Wyjaśnienie treści SWZ_2 doc 25,2 2021.09.10 106
Wyjaśnienie treści SWZ_3 doc 484,1 2021.09.15 70
Wyjaśnienie treści SWZ_4 doc 24,9 2021.09.16 56
Wyjaśnienie treści SWZ_5 doc 33,2 2021.09.17 19
Wyjaśnienie treści SWZ_6 doc 57,4 2021.09.17 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - wyjaśnienia SWZ (procedura uproszczona) doc 22,7 2021.09.16 52

Pobierz wszystkie dokumenty