Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-386/21

"usługa szkolenia pracowników administracyjnych z zakresu "Management 3.0" w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17 - KC-zp.272-386/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 104,2 2021.09.06 12

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 303,9 2021.09.06 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie_wykonawcy_o_niepodleganiu_wykluczeniu (4) doc 279,0 2021.09.06 8
umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych docx 180,0 2021.09.06 8
Wzór formularza oferty - usługi docx 262,0 2021.09.06 8
Wzór umowy - usługi docx 264,5 2021.09.06 8

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 256,2 2021.09.14 4
Informacja z otwarcia ofert doc 56,8 2021.09.14 3

Pobierz wszystkie dokumenty