Szczegóły ogłoszenia

ZP/U-23/21

"Zorganizowanie wyjazdu w ramach zajęć terenowych dla studentów/ek Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej""

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 86,5 2021.09.06 79

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 100,3 2021.09.06 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia docx 111,8 2021.09.06 16
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 72,2 2021.09.06 13
Projekt umowy doc 123,0 2021.09.06 13
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - wzór docx 76,4 2021.09.06 13
Wzór formularza oferty docx 119,6 2021.09.06 14
Wzór Protokołu odbioru usługi docx 110,1 2021.09.06 13

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 70,3 2021.09.09 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 67,2 2021.09.14 8
Informacja z otwarcia ofert doc 68,1 2021.09.14 6

Pobierz wszystkie dokumenty