Szczegóły ogłoszenia

122/2021

"dostawy rękawic diagnostycznych na okres 6 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie docx 23,9 2021.09.06 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 61,8 2021.09.06 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2021.09.06 10
formularz cenowy xls 28,5 2021.09.06 19
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,8 2021.09.06 8
parametry wymagalne rękawic xls 30,0 2021.09.06 13
umowa projekt doc 1133,0 2021.09.06 8
wykaz dostaw doc 34,0 2021.09.06 12
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 42,5 2021.09.06 8
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 22,4 2021.09.06 8

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 20,2 2021.09.17 2

Pobierz wszystkie dokumenty