Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-403/21

"Usługa cateringowa na potrzeby konferencji "Górnicze Forum Ekonomiczne", studiów podyplomowych "Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa Górniczego", studiów podyplomowych "Analityka finansowa i controlling procesów przemysłowych" - Kc-zp.272-403/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamóiweniu pdf 126,6 2021.09.01 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 66,4 2021.09.01 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wykaz zrealizowanych usług doc 36,0 2021.09.01 20
Wzór formularza oferty doc 26,8 2021.09.01 19
Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia doc 25,8 2021.09.01 27
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu doc 25,9 2021.09.01 22
Wzór oświadczenia podmiotu trzeciego doc 41,5 2021.09.01 12
Wzór umowy - usługi doc 28,2 2021.09.01 19
Wzór zobowiązania udostępniającego zasoby docx 26,4 2021.09.01 13

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 135,4 2021.09.03 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,7 2021.09.09 2
Informacja z otwarcia ofert doc 133,8 2021.09.09 2

Pobierz wszystkie dokumenty