Szczegóły ogłoszenia

KA-2/068/2021

"Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego z napylarką"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 115,2 2021.09.01 17

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę procedura pełna doc 59,5 2021.09.01 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,9 2021.09.01 10
Formularz ofertowy doc 30,1 2021.09.01 11
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 97,6 2021.09.01 9
Opis przedmiotu zamówienia docx 26,7 2021.09.01 14
Projekt umowy docx 58,7 2021.09.01 13

Pobierz wszystkie dokumenty