Szczegóły ogłoszenia

RIiD.271.5.2021

"Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku."

Gmina Gnojnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 135,0 2021.08.30 50

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie pdf 59,9 2021.09.06 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 236,6 2021.08.30 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 190,6 2021.08.30 30
Formularz oferty doc 230,0 2021.08.30 30
mapa zasadnicza pdf 618,3 2021.08.30 32
opinia RDOŚ_DOT. DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ pdf 457,9 2021.08.30 31
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 193,1 2021.08.30 26
PFU_PSZOK_aktualizacja (3) pdf 257,7 2021.08.30 42
PFU_PSZOK_aktualizacja 06.09.21 pdf 518,2 2021.09.06 22
Projekt umowy doc 451,5 2021.08.30 27
uchwała _funkcjonowanie pszok pdf 1354,5 2021.08.30 30
Wykaz osób doc 201,0 2021.08.30 30
Wykaz robót budowlanych doc 202,0 2021.08.30 31
wypis i wyrys z mpzp pdf 59246,5 2021.08.30 37
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 188,2 2021.08.30 32

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 184,4 2021.09.06 24

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) docx 186,1 2021.09.06 23
Wyjaśnienie treści SWZ nr 2.BES pdf 238,4 2021.09.13 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 200,5 2021.09.17 41
Informacja z otwarcia ofert pdf 210,6 2021.09.17 41
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (procedura uproszczona) doc 183,8 2021.09.06 30

Pobierz wszystkie dokumenty