Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/53/2021

"Wykonanie węzłów higieniczno - sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w ramach zadania dostosowanie pomieszczeń Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymogów określonych w decyzjach pokontrolnych PIP i SANEPID"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 43,3 2021.08.30 53

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 26,3 2021.09.15 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
A_01_060821 pdf 2122,0 2021.08.30 61
A_02_060821 pdf 2189,9 2021.08.30 39
A_03_060821 pdf 2174,4 2021.08.30 38
A_04_060821 pdf 2079,5 2021.08.30 36
A_05_060821 pdf 2178,5 2021.08.30 45
A_06_060821 pdf 2039,7 2021.08.30 38
A_07_060821 pdf 2092,6 2021.08.30 38
Informacja z otwarcia ofert doc 22,1 2021.09.21 25
I_01_060821 pdf 174,6 2021.08.30 38
I_02_060821 pdf 169,6 2021.08.30 33
I_03_060821 pdf 173,7 2021.08.30 32
I_04_060821 pdf 169,5 2021.08.30 33
I_05_060821 pdf 190,0 2021.08.30 32
I_06_060821 pdf 160,5 2021.08.30 34
I_07_060821 pdf 173,0 2021.08.30 36
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 26,4 2021.09.13 37
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - wyjaśnienia SWZ (procedura uproszczona) doc 22,8 2021.09.13 29
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 74,6 2021.08.30 83
zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy docx 28,4 2021.08.30 35
zał. nr 2 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu docx 29,0 2021.08.30 35
zał. nr 3 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 339,0 2021.08.30 47
zał. nr 4 do SWZ - Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pra doc 35,5 2021.08.30 34
zał. nr 5 do SWZ - Projekt umowy docx 104,7 2021.08.30 38
zał. nr 7 do SWZ - Łazienki przedmiar robót-rewizja pdf 259,6 2021.08.30 44

Pobierz wszystkie dokumenty