Szczegóły ogłoszenia

IZW.271.1.10.2021

"Przebudowa drogi gminnej nrK420039 polegająca na budowie oświetlenia ulicznego wraz z usunięciem kolizji tj. budowie sieci nN oraz demontażu istniejącej sieci nN w Bukowinie Tatrzańskiej. "

Gmina Bukowina Tatrzańska

                     

Brak dokumentów do pobrania