Szczegóły ogłoszenia

ZP/92/B/21/1

"Roboty budowlane dla jednostek organizacyjnych UAM: Część 1 - Budowa wewnętrznego szybu dźwigowego, Część 2 - Wykonanie projektu wraz z wykonaniem platformy dla osób z niepełnosprawnościami"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmówieniu pdf 141,0 2021.08.25 53

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie pdf 37,0 2021.09.15 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 125,5 2021.08.25 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Rysunek A.8.1A_01 10 2021 pdf 411,7 2021.10.01 18
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy_Część 1 doc 180,0 2021.08.25 49
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy_Część 2 doc 177,5 2021.08.25 47
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy_Część 1,2 doc 146,0 2021.08.25 43
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy_Część 1,2 Zmodyf doc 146,0 2021.09.29 21
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. podmiotu trzeciego udostępniającego zasob doc 128,5 2021.08.25 42
Załącznik nr 4 - Wykaz osób_Część 1,2 doc 232,0 2021.08.25 43
Załącznik nr 5 - Wykaz robót_Część 1 doc 121,5 2021.08.25 44
Załącznik nr 6 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów_C doc 137,0 2021.08.25 44
Załącznik nr 7 - Oświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówien docx 66,7 2021.08.25 43
Załącznik nr 8 - Projektowane postanowienia umowy cz. 1 docx 96,8 2021.08.25 45
Załącznik nr 8 - Projektowane postanowienia umowy cz. 2 docx 97,2 2021.08.25 46
Załącznik nr 9 - INSTALACJA ELEKTRYCZNA część 1 7z 3012,1 2021.08.25 44
Załącznik nr 9 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY część 1 7z 16397,6 2021.08.25 43
Załącznik nr 9 - PROJEKT TECHNICZNY_REV01 część 1 7z 18033,4 2021.08.25 42
Załącznik nr 9 - STWiOR PRZEDMIARY_REV01 część 1 7z 2343,2 2021.08.25 46
Załącznik nr 9 - STWiOR, PFU część 2 7z 44,0 2021.08.25 44
Załącznik nr 9 - WYMIANA CZĘŚCI ŚCIANY-RYSUNEK część 1 7z 600,2 2021.08.25 45

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ 1 pdf 1146,5 2021.09.15 36
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ 2 pdf 1157,2 2021.09.29 23
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ 3 pdf 543,2 2021.10.01 23

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie 2 pdf 25,3 2021.09.22 31
Ogłoszenie o zmianie 3 pdf 37,0 2021.09.29 23
Zmiana terminu otwarcia ofert pdf 570,5 2021.09.22 32

Pobierz wszystkie dokumenty