Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-358/21

"Kurs językowy dla pracowników administracyjnych AGH j. angielski specjalistyczny i ogólny na różnych poziomach zaawansowania w ramach projektu POWR.03.05.00-00-00-Z309/18 – KC-zp.272-358/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 121,7 2021.08.23 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ_-_na_dostawę_i_usługi_procedura_uproszczona_popr docx 312,0 2021.08.23 37

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 273,0 2021.08.23 23
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 278,5 2021.08.23 19
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu doc 279,0 2021.08.23 22
Wykaz osób docx 250,2 2021.08.23 24
Wykaz_zrealizowanych_usług doc 272,5 2021.08.23 25
Wzór formularza oferty doc 264,5 2021.08.23 25
Wzór_umowy_-_usługi doc 74,2 2021.08.23 24
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 260,8 2021.08.23 20

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie nr 2 treści SWZ (procedura uproszczona) doc 60,6 2021.08.27 17
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 58,1 2021.08.25 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,8 2021.09.01 11
Informacja z otwarcia ofert doc 22,9 2021.09.02 10

Pobierz wszystkie dokumenty