Szczegóły ogłoszenia

ZP/3075/D/21

"Dostawa elipsometru spektroskopowego"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 78,1 2021.08.23 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OPZ pdf 1297,3 2021.08.27 11
SWZ docx 68,0 2021.08.23 15
Załącznik 1 - Formularz ofertowy docx 41,8 2021.08.23 11
Załącznik 2 - Formularz cenowy docx 19,4 2021.08.23 12
Załącznik A Opis przedmiotu zamówienia docx 29,8 2021.08.23 12
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy doc 86,0 2021.08.23 10
Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy docx 28,7 2021.08.23 12

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
przedłużenie terminu składania ofert pdf 140,7 2021.08.31 13

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi 1 pdf 2863,1 2021.09.06 6
Załącznik 2 - Formularz cenowy zmiana docx 19,4 2021.09.06 8

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
3. Informacja z otwarcia ofert doc 38,5 2021.09.13 3

Pobierz wszystkie dokumenty