Szczegóły ogłoszenia

PZP-225_15/2021

"Przebudowa budynku szpitalnego w celu dostosowania obiektu Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. do wymagań ochrony przeciwpożarowej, Korfantów ul. Wyzwolenia 11, dz. Nr 483/4, 483/5, 483/9, 483/14 - według zał. projektu budowlanego."

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.

                     

Brak dokumentów do pobrania