Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-399/21

"Dostawa analizatora kształtu i wielkości cząstek - KC-zp. 272-399/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 115,2 2021.08.18 39

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę procedura pełna docx 73,0 2021.08.18 43

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2021.08.18 31
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 68,5 2021.08.18 44
Wzór formularza oferty docx 31,0 2021.08.18 33
Wzór umowy - dostawy docx 34,6 2021.08.18 34

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) docx 26,7 2021.09.06 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,7 2021.08.18 36
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,9 2021.09.13 2
Informacja z otwarcia ofert doc 21,7 2021.09.13 2

Pobierz wszystkie dokumenty