Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.22.2021

"Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 132,8 2021.08.06 58

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 62,5 2021.08.06 52

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2021.08.06 45
Formularz oferty doc 58,5 2021.08.06 54
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,2 2021.08.06 51
Mapa Gminy Niepołomice jpg 55,3 2021.08.06 56
Oswiadczenie o instalacjach doc 30,0 2021.08.06 51
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o n doc 54,5 2021.08.06 45
Projekt umowy doc 163,0 2021.08.06 57
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2022 docx 63,6 2021.08.06 68
Wykaz osób doc 40,5 2021.08.06 50
Wykaz pojazdów doc 40,0 2021.08.06 50
Wykaz usług doc 41,0 2021.08.06 49
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 20,8 2021.08.06 52

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) nr 1 doc 24,5 2021.08.27 30
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) nr 2 doc 119,5 2021.08.31 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request(5) JEDZ xml 100,9 2021.08.06 57
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,7 2021.09.08 15
Informacja z otwarcia ofert doc 31,5 2021.09.08 10

Pobierz wszystkie dokumenty