Szczegóły ogłoszenia

ZP/22/2021

"Dostawa kompleksowego wyposażenia informatycznego w ramach programu MSIM"

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 167,3 2021.08.04 42

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 99,4 2021.08.25 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 50,7 2021.08.04 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
załacznik nr 1 - szczególowy opis przedmiotu zamówienia sprzęt docx 34,5 2021.08.04 54
załacznik nr 6 - projket umowy docx 73,4 2021.08.04 35
załącznik nr 2- wzór oferty xls 103,5 2021.08.04 34
załącznik nr 3 - Jedz xml 126,8 2021.08.04 31
załącznik nr 4 - zobowiązanie podmiotów trzecich docx 25,1 2021.08.04 30
załącznik nr 5 - art.117 ust. 4 docx 26,1 2021.08.04 32
załącznik nr 7 -oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej docx 29,4 2021.08.04 33
załącznik nr 8 - oświadczenie o aktualności docx 28,6 2021.08.04 37

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Modyfikacja_SWZ zip 112,3 2021.08.25 14

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ docx 71,1 2021.08.25 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 21,7 2021.09.13 9

Pobierz wszystkie dokumenty