Szczegóły ogłoszenia

FER.271.13.2021

"Roboty wykończeniowe i instalacje w ramach zadania: Wykończenie, wyposażenie, zagospodarowanie terenu, parkingów, podjazdów, placów zabaw i ogrodzenia Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynach"

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 105,6 2021.07.28 43

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana 1 pdf 37,2 2021.08.04 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - przedszkole doc 67,0 2021.07.28 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,1 2021.07.28 38
formularz ofertowy doc 49,5 2021.07.28 39
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,5 2021.07.28 38
projekt umowy pdf 1081,3 2021.07.28 38
wykaz robót budowlanych docx 19,5 2021.07.28 39

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ 1 doc 19,2 2021.08.04 33
Powiadomienie o zmianach w SWZ 2 doc 19,5 2021.08.04 35
Powiadomienie o zmianach w SWZ 3 doc 18,0 2021.08.16 24

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 doc 20,4 2021.08.04 34
Wyjaśnienie treści SWZ 2 doc 21,2 2021.08.06 33
Wyjaśnienie treści SWZ 3 doc 24,2 2021.08.20 21
Wyjaśnienie treści SWZ 4 doc 19,9 2021.08.20 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 17,7 2021.08.27 16
Informacja z otwarcia ofert doc 18,5 2021.08.27 17
Powiadomienie o zmianach w SWZ 3 załączniki 01-23 zip 0,2 2021.08.16 25
SWZ 2 ARCHITEKTURA zip 38770,0 2021.07.28 36
SWZ 3 ELEKTRYCZNE zip 4980,3 2021.07.28 40
SWZ 4 SANITARNE zip 86238,1 2021.07.28 43
SWZ 4 SANITARNE.zip 001 78125,0 2021.08.04 40
Wyjaśnienia treści SWZ 2 - załącznik_1-2 pdf 814,7 2021.08.06 35
Wyjaśnienie treści SWZ 3 - załącznik 1 doc 72,5 2021.08.20 25
Wyjaśnienie treści SWZ 3 - załącznik 2 pdf 432,9 2021.08.20 24
zał 10.1 technologia kuchni OPIS pdf 54,5 2021.08.04 32
zał 10.2 technologia kuchni_RZUT pdf 379,4 2021.08.04 36
zał 5 projekt umowy (zm.04.08.2021) pdf 1094,4 2021.08.04 35
zał 5 projekt umowy (zm.04.08.2021) załącznik - wzór gwarancji docx 13,7 2021.08.04 34
zał 9.1 STOLARKA WEWNĘTRZNA 1 pdf 354,6 2021.08.04 31
zał 9.2 STOLARKA WEWNĘTRZNA 2 pdf 368,4 2021.08.04 25

Pobierz wszystkie dokumenty