Szczegóły ogłoszenia

ZP/U-18/21

"Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zad.: Roboty budowlane zw. z: Dostosowaniem wejścia do budynku siedziby Pełnomocnika Rektora ds. OzN i BON do potrzeb OzN w ramach projektu UDOS "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 81,1 2021.07.22 96

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 117,2 2021.07.22 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia doc 136,0 2021.07.22 20
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 92,0 2021.07.22 16
Projekt umowy doc 134,5 2021.07.22 21
Wzór formularza oferty doc 120,0 2021.07.22 17
Wzór protokołu odbioru nadzoru docx 87,2 2021.07.22 18

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 84,6 2021.08.03 1
Informacja z otwarcia ofert doc 85,6 2021.08.03 1

Pobierz wszystkie dokumenty