Szczegóły ogłoszenia

IBR.271.06.2021.MH

"Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baruchowo"

Urząd Gminy Baruchowo

                     

Brak dokumentów do pobrania