Szczegóły ogłoszenia

KA-2/053/2021

"Remont pokrycia na części dachu budynku WM (Cz-E) oraz remont koryta wody opadowej wraz z wymianą wpustów -koryto południowe, Politechnika Krakowska, ul. Jana Pawła II 37 w Krakowie."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 101,0 2021.07.22 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 59,0 2021.07.22 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 69,0 2021.07.22 17
Opis przedmiotu zamówienia zip 3709,9 2021.07.22 27
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 53,0 2021.07.22 18
Projekt umowy doc 407,0 2021.07.22 19
Wykaz osób doc 36,0 2021.07.22 22
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2021.07.22 21
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,4 2021.07.22 19

Pobierz wszystkie dokumenty