Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.5.2021

"Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Grobli"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 118,8 2021.07.21 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 57,7 2021.07.21 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja techniczna zip 6729,3 2021.07.21 21
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2021.07.21 16
Formularz oferty doc 60,5 2021.07.21 17
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,4 2021.07.21 14
Projekt umowy doc 206,0 2021.07.21 15
STWIORB pdf 248,1 2021.07.21 16
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia docx 19,8 2021.07.21 18
Wykaz robót budowlanych doc 36,5 2021.07.21 15
Wykaz osób doc 41,5 2021.07.21 14
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 22,0 2021.07.21 14

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) nr 1 doc 20,9 2021.07.26 12
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) nr 2 doc 22,0 2021.07.28 6
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) nr 3 doc 20,5 2021.07.29 6

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
aktualna dokumentacja techniczna zip 6885,3 2021.07.28 6

Pobierz wszystkie dokumenty