Szczegóły ogłoszenia

ZP 271.8.2021

"Przebudowa drogi polnej Woźniki - Lubsza przez Sulów"

Urząd Miejski w Woźnikach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) doc 48,5 2021.07.21 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 79,6 2021.07.21 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 44,4 2021.07.21 13
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2021.07.21 12
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 38,5 2021.07.21 13
Wykaz osób doc 36,1 2021.07.21 13
Wykaz robót budowlanych doc 38,8 2021.07.21 12
Wzór oferty na roboty budowlane doc 43,4 2021.07.21 13
Wzór umowy doc 172,5 2021.07.21 14
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 41,3 2021.07.21 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
02. Sulów.Plan Sytuacyjny pdf 1125,7 2021.07.21 12
03. Sulów Profil podłużny Odc. A-J. pdf 606,2 2021.07.21 14
04. Sulów Profil podłużny Odc. G-M. pdf 411,8 2021.07.21 14
05. Sulów Przekroje Konstrukcyjne. pdf 699,0 2021.07.21 12
06. Sulów Przekroje Poprzeczne. pdf 560,7 2021.07.21 13
Część opisowa projektu przebudowy drogi polnej Woźniki- Lubsza przez Sulów pdf 8138,1 2021.07.21 12
Przedmiar nr 1 pdf 2202,8 2021.07.21 14
Przedmiar nr 2 pdf 1864,2 2021.07.21 13
Specyfikacja techniczna pdf 31657,2 2021.07.21 12

Pobierz wszystkie dokumenty