Szczegóły ogłoszenia

ZP/1821/D/21

"dostawa i montaż przełączników lokalnej sieci komputerowej dla budynków Collegium Martineum oraz Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego w Kołobrzegu"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 103,7 2021.07.21 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna pdf 11102,0 2021.07.21 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik 1 - Formularz ofertowy docx 38,9 2021.07.21 13
Załącznik 2 - Formularz cenowy xlsx 13,9 2021.07.21 12
Załącznik 3 - JEDZ xml 81,3 2021.07.21 11
Załącznik 3a - Instrukcja wypełniania JEDZ docx 48,2 2021.07.21 10
Załącznik 3b - Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji docx 18,6 2021.07.21 11
Załącznik 4 - Projektowane postanowienia umowy docx 48,5 2021.07.21 11
Załącznik 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 25,6 2021.07.21 11
Załącznik A - opis przedmiotu zamówienia zip 209,4 2021.07.21 14

Pobierz wszystkie dokumenty