Szczegóły ogłoszenia

KA-2/051/2021

"Remont dachu na budynku W-13 (10-29) dla L-1; ul. Warszawska 24 w Krakowie – ETAP 1"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 101,2 2021.07.21 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 60,1 2021.07.21 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 68,5 2021.07.21 23
Opis przedmiotu zamówienia zip 1941,5 2021.07.21 41
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 53,0 2021.07.21 23
Projekt umowy doc 405,5 2021.07.21 23
Wykaz osób doc 36,0 2021.07.21 23
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2021.07.21 24
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 25,8 2021.07.21 23

Pobierz wszystkie dokumenty