Szczegóły ogłoszenia

KA-2/048/2021

"Przebudowa sanitariatu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku W-10, WA PK"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 105,4 2021.07.20 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ pdf 538,4 2021.07.20 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 90,0 2021.07.20 26
Opis przedmiotu zamówienia (plik zip) zip 4185,5 2021.07.20 33
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 63,0 2021.07.20 27
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu or doc 64,0 2021.07.20 25
Projekt umowy pdf 927,7 2021.07.20 24
Wykaz osób doc 48,0 2021.07.20 23
Wykaz robót budowlanych doc 54,5 2021.07.20 24
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 55,5 2021.07.20 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 17,8 2021.08.04 4
Informacja z otwarcia ofert doc 37,5 2021.08.04 2

Pobierz wszystkie dokumenty