Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-319/21

"Dostawa 1 szt. stacjonarnego zestawu komputerowego dla WIMiIP"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 34,4 2021.07.20 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 63,1 2021.07.20 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,4 2021.07.20 19
Espd-request - KC-zp.272-319-21 xml 138,1 2021.07.20 15
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,2 2021.07.20 17
Wzór formularza oferty doc 32,2 2021.07.20 17
Wzór umowy - dostawy doc 30,9 2021.07.20 16

Pobierz wszystkie dokumenty