Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-359/21

"Dostawa laserowego wibrometru skanującego pracującego w zakresie bliskiej podczerwieni z pasmem pomiarowym do 25MHz - KC-zp.272-359/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 116,2 2021.07.20 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 71,0 2021.07.20 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2021.07.20 21
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,8 2021.07.20 20
Wzór formularza oferty doc 28,3 2021.07.20 19
Wzór umowy - dostawy doc 35,4 2021.07.20 19

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 22,9 2021.07.21 15
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) - 2 doc 22,4 2021.08.03 0

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 250,9 2021.07.20 20
Nowy obowiązujący wzór umowy - załącznik nr 3A docx 35,2 2021.07.21 17

Pobierz wszystkie dokumenty