Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-334/21

"Dostawa drukarki 3D w technologii FDM lub równoważnej dla WIMiIP"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 34,9 2021.07.20 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 60,0 2021.07.20 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,4 2021.07.20 18
Espd-request - KC-zp.272-334-21 xml 138,1 2021.07.20 16
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,2 2021.07.20 17
Wzór formularza oferty doc 31,8 2021.07.20 17
Wzór umowy - dostawy doc 31,1 2021.07.20 16

Pobierz wszystkie dokumenty