Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-24/A/21

"Dostawa robota wspomagającego z systemem wizyjnym w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 120,1 2021.07.20 136

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 147,8 2021.07.20 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 115,2 2021.07.20 22
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia xml 90,4 2021.07.20 18
Projekt umowy doc 172,5 2021.07.20 18
Wzór oferty doc 145,5 2021.07.20 18
Wzór protokołu odbioru docx 107,2 2021.07.20 18

Pobierz wszystkie dokumenty