Szczegóły ogłoszenia

CRZP/88/2021/AZP

"Kurs modelowy IMO HAZMAT - powtórne"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
00119553.01 pdf 64,0 2021.07.19 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 163,5 2021.07.19 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty docx 865,4 2021.07.19 12
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 622,0 2021.07.19 13
3_wzór umowy docx 76,9 2021.07.19 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 543,9 2021.07.27 3

Pobierz wszystkie dokumenty