Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-367/21

"Przystosowanie schodów do obowiązujących przepisów poprzez przebudowę balustrad w bud. D-11 AGH w Krakowie - KC-zp.272-367/21 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 99,3 2021.07.19 67

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 262,5 2021.07.19 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 41,0 2021.07.19 53
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,0 2021.07.19 56
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 41,5 2021.07.19 51
Wzor umowy na roboty budowlane docx 84,8 2021.07.19 51
Wzór formularza oferty doc 52,0 2021.07.19 50
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 41,0 2021.07.19 52
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2021.07.19 54

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 21,8 2021.07.23 49

Pobierz wszystkie dokumenty