Szczegóły ogłoszenia

RG-Z.271.19.2021

"Remont nawierzchni bitumicznej ul. 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej na odcinkach: od skrzyżowania z ul. Wileńską do skrzyżowania z ul. Księdza Jana Sobotki i ul. Grota Roweckiego oraz od skrzyżowania z ul. Pocztową do skrzyżowania z ul. Jagiellońską"

Miasto Ostrów Mazowiecka

                     

Brak dokumentów do pobrania