Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.21.2021

"Budowa skateparku i boiska do siatkówki plażowej wraz z komunikacją wewnętrzną i elementami małej architektury na działce nr 290/25, obr. 0001 Niepołomice, przy ul. Wałowej w Niepołomicach wg. Decyzji pozwolenia na budowę nr AB.6740.570.2021.SN "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 110,2 2021.07.16 73

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 62,6 2021.07.16 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 39777,0 2021.07.16 79
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,3 2021.07.16 59
Formularz oferty doc 59,0 2021.07.16 60
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 30,8 2021.07.16 56
Projekt umowy doc 193,5 2021.07.16 59
STWiORB pdf 1581,0 2021.07.16 59
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2021.07.16 55
Wykaz osób doc 42,5 2021.07.16 60
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 24,4 2021.07.16 57

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) nr 1 doc 21,5 2021.07.28 58

Pobierz wszystkie dokumenty