Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-244/21

"Usługa przeprowadzenia szkolenia i egzaminu z zakresu F-Gazów i substancji kontrolowanych dla grupy 18- studentów z kierunku Energetyka (szkolenie zawodowe) dla WEiP - KC-zp.272-244/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 110,7 2021.07.16 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 448,0 2021.07.16 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 260,6 2021.07.16 17
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 274,0 2021.07.16 18
Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia-1 docx 259,7 2021.07.16 17
Wzór formularza oferty docx 262,5 2021.07.16 19
Wzór oświadczenia podmiotu trzeciego doc 279,5 2021.07.16 18
Wzór umowy - usługi doc 308,0 2021.07.16 19
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego docx 260,6 2021.07.16 18
Wzór_umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych docx 181,7 2021.07.16 16

Pobierz wszystkie dokumenty