Szczegóły ogłoszenia

ZP/12/2021

"Dostawa wyrobów medycznych jednorazowych sterylnych i niesterylnych"

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 1242,4 2021.07.16 23

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 130,4 2021.07.16 70

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Wzór oferty xls 1066,5 2021.07.16 44
Załącznik nr 2 - Jednolity europejski dokument zamówienia xml 123,9 2021.07.16 19
Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. grupy kapitałowej docx 27,4 2021.07.16 17
Załącznik nr 4 - wzór umowy doc 105,0 2021.07.16 19
Załącznik nr 5 - oświadczenie o aktualności docx 29,4 2021.07.16 16

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ_cz.1 docx 44,4 2021.08.04 2

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 159,9 2021.08.04 2

Pobierz wszystkie dokumenty