Szczegóły ogłoszenia

KA-2/040/2021

"Dostawa i montaż wyposażenia tuneli aerodynamicznych Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 144,6 2021.07.16 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 836,0 2021.07.16 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,0 2021.07.16 27
Formularz ofertowy doc 832,0 2021.07.16 25
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 149,7 2021.07.16 23
Projekt umowy doc 1777,5 2021.07.16 23
Projekt umowy - korekta doc 1786,0 2021.07.19 26
Przedmiar zip 93,4 2021.07.16 30
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -Projekt techniczny i PFU pdf 11795,2 2021.07.16 32
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PW1 zip 15314,3 2021.07.16 28
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PW2 zip 6374,6 2021.07.16 26
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PW3 zip 12167,0 2021.07.16 27
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PW4 zip 16403,9 2021.07.16 29
Wykaz dostaw docx 20,9 2021.07.16 26
Wykaz osób doc 36,5 2021.07.16 27
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,3 2021.07.16 26

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dodatkowy termin wizji lokalnej pdf 246,5 2021.07.26 7
Korekta projektu umowy pdf 238,8 2021.07.19 24

Pobierz wszystkie dokumenty