Szczegóły ogłoszenia

CRZP/87/2021/AZP

"Wykonanie izolacji ścian fundamentowych wewnętrznych - budynku A i budynku C Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 83,4 2021.07.16 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 506,0 2021.07.16 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 304,0 2021.07.16 31
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 51,5 2021.07.16 32
3_Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2021.07.16 33
4_Wykaz osób doc 38,0 2021.07.16 32
5_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 274,0 2021.07.16 30
6_Dokumentacja techniczna rar 1466,9 2021.07.16 33
7_Wzór umowy DOC 158,5 2021.07.16 33
8_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,0 2021.07.16 33

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 394,9 2021.08.02 24

Pobierz wszystkie dokumenty