Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-04/21

"Roboty budowlane zw. z: Dostosowaniem wejścia do budynku siedziby Pełnomocnika Rektora ds. OzN i BON do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 96,8 2021.07.16 152

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 150,5 2021.07.16 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
BON _PFU docx 663,0 2021.07.16 35
B_1_do Zał Nr1 zip 11035,2 2021.07.16 29
B_RYSUNKI_1do Zał Nr1 zip 67702,1 2021.07.16 28
B_RYSUNKI_2do Zał Nr1 zip 64236,6 2021.07.16 19
B_RYSUNKI_3do Zał Nr1 zip 68153,5 2021.07.16 25
E_do Zał Nr1 zip 7235,1 2021.07.16 23
E_RYS_1do Zał Nr1 zip 2850,9 2021.07.16 16
E_RYS_2do Zał Nr1 zip 74059,3 2021.07.16 17
E_RYS_3do Zał Nr1 zip 71028,9 2021.07.16 19
E_RYS_4do Zał Nr1 zip 57816,1 2021.07.16 18
K_do Zał Nr1 zip 37018,4 2021.07.16 21
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 85,2 2021.07.16 20
Wzór oferty na roboty budowlane docx 104,5 2021.07.16 20
Wzór umowy na roboty budowlane doc 268,5 2021.07.16 22
ZAłacznik Nr 3 pdf 207,7 2021.07.16 23
Załącznik Nr 2 pdf 254,7 2021.07.16 19
Załącznik Nr 4 pdf 210,9 2021.07.16 20

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 84,8 2021.08.03 7
Informacja z otwarcia ofert doc 85,5 2021.08.03 6

Pobierz wszystkie dokumenty