Szczegóły ogłoszenia

109/2021

"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzór autorski dla zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Klinicznego Gastroenterologicznego w bud. nr 3, piętro VII - strona północna" "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie BZP docx 28,5 2021.07.15 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 68,2 2021.07.15 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 25,2 2021.07.15 12
K_98_plan sytuacja pdf 52,9 2021.07.15 13
K_99__2021_01_28_gstroenterologia-BUD_7PL pdf 1325,6 2021.07.15 14
Oświadczenie o aktualności braku podstaw wykluczenia docx 12,3 2021.07.15 11
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 26,9 2021.07.15 12
Projekt umowa na wyk dok. projektowej_gastro doc 672,5 2021.07.15 15
PT_1.3. Łóżko szpitalne z elektryczną regulacją i materacem-sale poznieczule docx 38,8 2021.07.15 14
PT_1.4. Panel elektryczno-gazowy ścienny OAV-sale pozniezulniowe 1-stanowis doc 62,5 2021.07.15 14
PT_1.5. Panel nadłóżkowy 1-stanowiskowy_-OAV-pokoje chorych -2szt doc 77,0 2021.07.15 15
PT_1.6. Panel nadłóżkowy 3-stanowiskowy-OAV-pokoje chorych -6szt doc 50,5 2021.07.15 14
PT_16_karty_pomieszczeń pdf 362,7 2021.07.15 13
PT_1_Strona_TYT_Medes pdf 78,8 2021.07.15 14
PT_2_Opis_Gastroenterologii pdf 200,8 2021.07.15 14
PT_77_charakterystyka tech. urzadzeń pdf 127,6 2021.07.15 13
PT_84_zestawienie_sprzętu pdf 155,2 2021.07.15 13
PT_96_uzgodnienie_szpital pdf 318,8 2021.07.15 14
PT_97_uzgodnienie_WOMP pdf 933,3 2021.07.15 14
Stro nad VIIp. 4_schemat stropu nad piętrem VII pdf 252,5 2021.07.15 14
Strop nad VII P_1 jpg 3959,4 2021.07.15 13
Strop nad VII _2 jpg 1637,7 2021.07.15 14
Strop nad VIIp. 3_zbrojenie plyt kanalowych jpg 4322,3 2021.07.15 14
Szczegółowy Formularz Cenowy xls 32,0 2021.07.15 14
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom docx 20,6 2021.07.15 13
Wykaz dostaw lub usług docx 19,9 2021.07.15 14
Wykaz osób docx 18,8 2021.07.15 12
Wzór oferty na dostawy docx 23,7 2021.07.15 13
zał. nr 2 do umowy_Opis przedmiotu zamówienia- gastrologia docx 586,1 2021.07.15 15
Zmiany do kocepcji_3__99__2021_05_31_gstroenterologia-BUD_7PL pdf 1322,2 2021.07.15 12
Zmiany do koncepcji_1_NOWE ZAPISY docx 13,8 2021.07.15 13
Zmiany do koncepcji_2_poprawki do gastrologii pdf 599,2 2021.07.15 14
Zmiany do koncepcji_4_2021_05_31_pracownie_endoskpowe pdf 166,4 2021.07.15 13
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 22,7 2021.07.15 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 18,1 2021.07.26 15
Informacja z otwarcia ofert doc 18,8 2021.07.26 15

Pobierz wszystkie dokumenty