Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-364/21

"Remont schodów zewnętrznych wraz z remontem nawierzchni oraz zjazdu dla osób z niepełnosprawnościami od strony północnej pawilonu D-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-364/21 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 108,5 2021.07.15 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 268,5 2021.07.15 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta_zatwierdzeń pdf 162,7 2021.07.15 11
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 41,0 2021.07.15 11
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,0 2021.07.15 11
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 41,5 2021.07.15 11
Wzor umowy na roboty budowlane docx 80,1 2021.07.15 10
Wzór formularza oferty doc 52,0 2021.07.15 11
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 41,0 2021.07.15 10
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 41,0 2021.07.15 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,8 2021.08.03 10
Informacja z otwarcia ofert doc 20,4 2021.08.03 12

Pobierz wszystkie dokumenty